Behandling av rundormer/ innvollsparasitter hos sau

Nytt behandlingsopplegg i Kvam og Jondal fra 2006.  Det har etter hvert kommet mye ny kunnskap om innvollsparasitter, sauenes immunitet mot parasitter og resistensutvikling mot medisiner hos parasittene.  Som en følge av det bør vi også justere behandlingen mot rundormer slik at vi ikke behandler unødvendig, og slik at vi får glede av de medisinene vi har så lenge som mulig.  For resistens kommer trolig – før eller seinere.

For de fleste i vårt distrikt vil forskjellen i praksis være:

  1. Ved fjellslipp og eventuelle behandlinger seinere på sommeren skal kun lam behandles. Det er fordi de voksne normalt skal ha opparbeidet en så sterk immunitet mot parasittene at de ikke trenger behandling for egen del. Unntaket kan være syke dyr og dyr med symptomer på parasitter.
  2. Ved behandling av lam doseres det enten etter vekten på hvert enkelt dyr, eller etter vekten på de tyngste dyrene. Det er fordi underdosering fremmer utvikling av resistens hos lammene.
  3. Ved behandling ut over det anbefalte skal veterinær kontaktes, og behovet vurderes.

Mer detaljerte anbefalinger:

NB! Detter er generelle anbefalinger basert på vanlige driftsformer i Kvam og Jondal. Andre distrikt kan ha andre behov! Dersom det ikke passer inn i den enkeltes drift, ta kontakt med veterinæren for et spesialtilpasset opplegg. Anbefalingene vil bli justert dersom det kommer kunnskap som tilsier det.

Svært små besetninger/ beiter med lav smitte

Veksling heime- og fjellbeite.

Vår:

Sommer:

Høst:

Helårs heimebeite

Vår:

Sommer/ ettersommer:

Høst:

Planlegging av beitebruk og kontroll av resistens

Testing av behov for behandling/ Resistenstesting

Litt avføring legges i en boks merket med lammet/ sauens nummer. Plukk f.eks. opp fersk avføring eller plukk ut perler fra endetarmen til sauen/ lammet. Ved innsending fra flere sauer - bruk 1 boks til hver.

Sendes i posten (man-ons) til

Veterinærinstituttet Bergen
Pb 1263 Sentrum
5811 BERGEN

I følgebrev skrives:

Eier / betaler - inkl adresse
Veterinær: (Kvam Veterinærkontor AS)
Dato for uttak
Prøvemateriale (avføring sau)
Ønsket undersøkelse (telling av parasittegg)

 

Ved middels eller stor forekomst av parasittegg kan sauen behandles etter anbefalingene over.

For å kontrollere effekten av medisinen (eventuell resistens) er det lurt å sende en ny prøve ca 1 uke etter behandling. Da skal eggtallet være svært lavt.

Veterinærene i Kvam - 88 00 56 55