Produkter

 
     
 

Optima pH spray

 • hudpleie
 • hudinfeksjoner
 • spenespray
 • spenespray og hudspray kan brukes om hverandre

Informasjon

 • 5 liter dunk
 • 25 liter dunk

Produktdatablad
Prisliste
Produsent sin hjemmeside

 
     
 

Optima pH gel

 • gel egnet til hudinfeksjoner, hudpleie, glidemiddel, spesielt gode sårhelende egenskaper ved fødselshjelp
 • gir lengre effekt enn hudsprayen.

Informasjon

 • 1 liter
 • 5 liter dunk

Prisliste
Produsent sin hjemmeside

 
     
 

Optima pH hudvask

 • mild såpe med hudpleiende og infeksjonsforebyggende effekt
 • vask til folk og dyr
 • spenevask

Informasjon

 • 5 liter dunk

Produktdatablad
Prisliste
Produsent sin hjemmeside

 

 
     
 

Correct calciproCorrect Calcipro

 • forebygging og etterbehandling av kalkmangel hos ku og sau
 • Propionatløsning som er skånsom mot spiserør og vom
 • Gis med en standard limpistol

Informasjon

 • enkeltrør (brutt pakning)
 • 4-stk (brutt pakning)
 • 12-pakning

Prisliste
Produsentens hejmmeside

 
     
 

Correct Energi

 • forebygging og etterbehandling av ketose.
 • støttebehandling ved alle lidelser med nedsatt appetitt
 • god erfaring som tilskudd til sau med nedsatt appetitt
 • Inneholder både energi og vomstimulerende næringsmidler

Informasjon

 • enkeltrør (brutt pakning)
 • 4-stk (brutt pakning)
 • 12-pakning

Prisliste
Produsentens hejmmeside

 
     
 

Correct VomkickCorrect Vomkick

 • For oppretting av vom ved vomforstyrrelser
 • Kan kombineres med fortsatt behandling med corr. energi
 • Hever bl.a. pH i vomma og forbruker oksygen slik at grovfôr fordøyes bedre

Informasjon

 • enkeltrør (brutt pakning)
 • 4-stk (brutt pakning)
 • 12-pakning

Prisliste
Produsentens hejmmeside

 
     
 

Correct AKTA

 • Aktivt kull i pastaform
 • Kan nyttes ved forgiftninger og endel tarmforstyrrelser
 • Ikke til forstoppelseskolikk hos hest!

Informasjon

 • enkeltrør (brutt pakning)
 • 4-stk (brutt pakning)
 • 12-pakning

Prisliste
Produsentens hejmmeside

 
     
 

LambBOOSTLamBOOST

 • Energitilskudd til nyfødte lam
 • Inneholder både energi, råmelk og vitaminer
 • Les mer

Informasjon

 • 100ml doseringsflaske

Prisliste
Produsentens hejmmeside

 
     
 

GlutellacGlutellac

 • Væskebehandling til småkalver og -lam med diare
 • Erstatter tapte salter
 • Tilfører energi
 • Kan blandes i melk
 • 1 ampull per 2 liter melk - renslig og enkelt

Informasjon

 • 8 ampuller
 • Kartong med 24 ampuller

Prisliste
Produsent sin informasjon

 
     
 

overtrekksko UffeOvertrekksko/ Overtrekkstøvler

 • Anbefalte overtrekksko til fjøs i Kvam og Jondal
 • En størrelse kan brukes av alle
 • Ny forbedret modell 2013 produsert i Sverige
 • Også egnet som overtrekksko ved fjellturer, i bilen osv.

Prisliste

 
     
 

Kerba Test - CMT/ Schalmtest for testing av melk.

 • Tydelig utslag på celletall
 • Kraftig fargeforandring ved pH-endring i melka. Oransj ved normal pH, kraftig rød ved forandret pH
 • Beste schalmtest?

Informasjon

 • 1 liter spruteflaske

Prisliste

 
     
 

Kruuse - Kolostrometer

 • Dupp med sylinder og skala til å måle innholdet av immunstoffer i råmelka.
 • Sett med glassdupp og målesylinder i plast.

Prisliste

 
     
 

pH -papir

 • Med skala som er egnet til å måle pH i surmelk til kalver.
 • Enkeltstrips med tolkning.

Informasjon

 • 1 strips per måling, 200pk (kan brytes)

Prisliste

 
     
 

Alltrace Bolus med mineraltilskudd til storfe og sau

Vi kan nå tilby All-trace mineralboluser til storfe og sau. Mangel på mineraler og vitaminer er blandt annet årsak til dårligere fruktbarhet og økt risiko for mastitt hos storfe som får lite kraftfôr. For eksempel kviger på beite. Til dyr over 150 kg. (Vi kan også skaffe boluser beregnet for kalver) Mineralene og vitaminene blir skilt ut over en periode på ca 6 måneder. Inneholder kobber, kobolt, selen,mangan,sink, jod, vitA, vitD3, VitE. - les mer

smAll-TRACE kan brukes til sau. Om en legger de inn før parringa vil en har tilførsel gjennom vinteren fra til lamming. Mest egnet om en bruker lite kraffôr, da kraftfôr er tilsatt de mineralene sauen trenger. Det er bl.a. vanlig å se E-vitaminmangel på nyfødte lam. - les mer

Innholdet er godt balansert og varer lengre enn endel konkurrenter på markedet. Legges inn av veterinæren. Gunstig pris veed sammenfallende vaksinering eller parasittbehandling. Ta kontakt for mer info.

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


Optima Produkter

Correct tilskudd
Lamboost
Glutellac
Overtrekksko
Kerbatest - CMT
Utstyr

 
Vaktnummer 88005655
 
 
 
 
Takster storydrprasksis Kvam Veterinærkontor
 
Stordyrpraksisen er et samarbeid av selvstendige veterinærer, samordnet under Kvam Veterinærkontor AS