Nytt fra praksis

 
     
 

1806 Avhorningspasta ikke lovlig å bruke

Mattilsynet har konkludert med at avhorningspasta ikke er lov å bruke, og eventuelt bruk kan straffes med gebyrer opp til 22 600 kr.

 
     
 

1801 Blodanalyse i felt på storfe

Vi har nå anskaffet utstyr for kontroll av hvite blodceller (betennelsesindikator) og hemoglobin som kan brukes på alle arter i stordyrpraksis.

 
     
 

1801 Nye veterinærer i 2018

Elisabeth Sperrevik Stene vil arbeide hos oss fra 8 januar 18. Kine Gramer vil arbeide hos oss fra mars 18.
Hanne Meyer vil arbeide som sommervikar 2018.

 
     
 

1708 Næringstillskudd i ulike prisklasser

Det er en vanlig metode i matbutikkene å holde prisen på et produkt, men redusere størrelsen. Etter som det kommer flere næringstilskudd (energi, kalk, spormineraler), ser vi at det samme nyttes her. Mange rimelige tilskudd har rett å slett mindre innhold. Vi sammenlignet nylig et rimelig kalktilskudd med Correct Calsium. Det viste seg å ha omlag samme innhold (litt mindre magnesium), men dosen var 2/3. Så fra å virke rimeligere, var det i virkeligheten 11% dyrere. Lignende har vi sett på spormineraler.

 
     
 

1705 Ny veterinær

Veterinær Ingvild Brudal vil arbeide hos oss fra i sommer.

 
     
 


1702 Diare? - test for coronavirus

Det har vært mange utbrudd med coronavirus i februar 17.

Vi har nå tatt inn hurtigtest for bl.a. coronavirus som brukes for avføring. Så er du usikker på om diareen hos kyr er smittsom, kan vi teste på stedet. Ring oss for mer info.

 
     
 


1612 Ikke "ansett" resistens i fjøset!

De fleste har fått med seg at vi forsøker å være bevisste på hva slags antibiotika som brukes, og hvordan det brukes, i stordyrpraksisen. En bevisst politikk gjør at vi ikke opplever at det har økt med resistens hos husdyr i distriktet de siste 20 årene.

Det de færreste er klar over er at dette arbeidet fort kan ødelegges om resistente bakterier importeres. Ved siden av innkjøp av dyr, er nok den største risikoen import fra folk. Enten ved at bonden selv tar med seg resitente bakterier (oftest fra utlandet), eller ved at avløsere tar med seg resitente bakterier. Mange avløsere kommer fra østeuropeiske land, der antibiotikaresistens er utbredt. Vær også obs på utenlandske turister!

Forebyggende tiltak er å ha faste avløsere (ikke mange forskjellige), og å kreve at de som ansettes blir kontrollert for resitente bakterier før de ansettes. En oppgave for avløserringen? (bilde fra aftenposten)

 
     
 

1603 Smittsom diare

Det er registrert smittsom diare i Øystese og Tørvikbygd. Vi anbefaler å legge overtrekksko utenfor inngangsdøren der det ikke er en velfungerende slus. Det kan og være lurt for folket på gården å skifte skotøy når de skal inn i melkerommet. Husk kles- og skoskift i sluse for avløsere og servicefolk!

Vi mistenker at bruk som har hatt smittsom diare sioste år kan ha svakere utbrudd som kan forveksles med løs mage pga forskift og lignende.

Oppdatering mai - vi har ikke sett noe nye tilfeller av besetningsdiare siste 2 måneder. Kun få besetninger affisert. Det er ikke verifisert at det var coronavirus.

 
     
 

1503 Ullnapping hos sau

Dårlig miljø, kjedelige fjøs/ omgivelser, for lite fibre å tygge på og dårlig innflytelse (lærer av andre), er nevnt som mulig årsaker til ullnapping. Mineralmangel er trolig mindre sannsynlig. Les mer hos Helsetjenesten for Sau

 
     
 

1503 E-vitamin til sauer før lamming

En studie fra 2012 viste at E-vitamin-tilskudd siste 7 uker før lamming gi lavere lammdødelighet. Det er anbefalt et tilskudd på minst 470 IE per dag til sauer som venter 3 lam. NB! Dette er totlatilskudd inkl det de får gjennom kraffôret. Les mer hos Helsetjeneste for sau.

 
     
 

1502 Endringer i personale

Pernille Djupesland vil fra 18 mai 15 jobbe heltid. Birgitte Tveter har permisjon ut året fra samme dato.
Sofie Jubskås vil være sommervikar fra 22 juni til midten av august.

 
     
 

1409 Ultralyd til drektighetskontroll storfe

I løpet av kort tid vil alle de fire faste veterinærene i Kvam kunne tilby ultralyd for tidlig drektighetskontroll. Det kan øke sikkerheten på tidligere kontroller. Det er også mulig å kontrollere ned til 28 dager etter inseminering, men det er viktig at endel fostre dør/ blir tilbakedannet mellom 4 uker og 5-6 uker. Det kan derfor være lurt å sjekke disse på nytt. I en innkjøringsperiode vil det ikke faktureres ekstra for bruk av UL.

 
     
 

1403 Glutellac mot diareGlutellac

Vi har nå begynt å føre Glutellac som nytt middel mot kalvediare. Glutellac har praktisk forpakning med 1 ampulle per 2 liter melk eller vann, og er noe rimligere enn Rehydion. Se faktaark.

 
     
 

1403 Smittsom diare 14Smittsom diare ku 2012

Som de fleste har fått med seg, hadde vi mistanke om smittsom diare på Oma og muligens i Krossdalen. Det har nå gått en stund siden disse hadde utbrudd, og vi kjenner ikke til videre spredning per idag. Forløpet var nokså mildt i forhold til det vi hadde sist. 1 av besetningene hadde utbrudd for 2 år siden, og der var det bare de unge dyrene som fikk diare.

Det ser ut som tiltak med tiltak fra melkebil, nøye bruk av overtrekkstøy og tilpasning av besøksrekkefølge (av veterinærene) har hatt effekt. Smittefaren kan fortsatt finnes pga bærere, men er ikke lenger så stor. Varsling til Tines beredskapstelefon ble tatt seriøst, og gode tiltak og informasjon via SMS til alle kubønder i disitriktet fungerte godt. Tine vil bestemme når de letter på tiltakene via melkebil.

Ved økt beredskap anbefaler vi følgende:

Der slusene ikke fungerer perfekt, anbefaler vi å henge/ legge overtrekksko slik at vi når i de før vi går inn. Sørg for å ha tette overtrekksko - ta kontakt om dere trenger nye.
I fjøs med godt adskilt melkerom, anbefaler vi at også bonden sluser seg inn i/ ut av melkerommet ved å skifte sko. Tine er varslet.

Per midten av mars: Tiltakene ser ut til å ha fungert, vi har ikke fått kjennskap til ytterligere spredning.

 
     
 

1307 Overtrekksko er igjen tilgjengelig

Vi har nå nye overtrekksko produsert i Sverige med i bilene. De nye skoene hat forsterkninger for å forebygge at de rakner langs sveisen fremme og bak. Passformen er også bedre enn på de gamle.

 
     
 

1304 Prosjektrapport fra lammeparasittprosjekt 2012

Prosjektet gikk ut på å få et inntrykk av forekomst av parasitter hos lam etter sanking om høsten, og om det var forekomst av resistens mot benzimidazoler (Curaverm/ Valbazene) i Kvam og Jondal kommuner. For å finne ut mer ble det undersøkt avføringsprøver fra 9 forskjellige besetninger i Kvam og Jondal. Resultatene sier noe om hva vi kan forvente på andre bruk, men kan ikke overføres til enkeltbruk! Les rapporten!

 
     
 

1110 Reiserefusjon - signeringskjema

Fylkesmannen i Hordaland har innskjerpet at det alltid må være signaturer på reiserefusjonskjema. Det vil si at de som bor såpass langt vekk fra veterinæren at de pleier å signere må gi oss en signatur. Ved inseminering er det ikke uvanlig at det ikke er folk tilstede. Da må det legges igjen et skjema med signatur som bekrefter at veterinæren har blitt bestilt. Vi trenger kun signatur fra den som bor lengst borte. Dersom du ikke vet at vi skal lenger bort, og ikke er tilstede, legg i gjen en lapp med signatur i fjøset. Skjema finner du her.

 
     
 

1105 Tidlig flåttbitt gir mildere sjukdom

Lam som slippes tidlig på beite med flått får mildere sjukdomsforløp pga sjodogg og relaterte sjukdommer enn de som slippes seinere. I forsøket ble slipp ved 1 og 3 uker sammenlignet. Grunnen er antagelig at beskyttelsen fra mora via råmelk er sterkest kort tid etter lembing. Les mer

 
     
 

1102 Lisbeth Hektoen i Helsetjenesten for sau anbefaler forebygging fremfor bruk av preparater for å unngå flått og fluemark på sau.

Les mer.

 
     
 

1102 Revens lille bendelorm påvist i Sverige - må vi slutte å spise skogsbær?

Når vi tar med oss hunder og katter til Norge, er det strenge krav om behandle mot bendelmark før og etter import. Det er for å unngå å importere denne bendelmarken. Problemet er at selv om den er ufarlig for hund og katt og rev, kan den i verste fall medføre dødsfall hos mennesker. Dersom den blir utbredt på rev i Norge, kan det bli farlig å spise bær i skogen, fordi de kan være smittet med avføring fra rev. Marken er nå påvist for første gang på en rev i Sverige, og omfanget er uklart, også hvor lett det blir å stoppe utbredelsen. Les mer.

 
     
 

1009 Stressede drektige mødre gir nervøse lam

Forskning utført av NVH på forsøksgården i Sandnes viser at sauer som blir bryskt behandlet (ikke mishandling) får mer nervøse lam enn de som blir rolig og forsikitg behandlet. Dette vil på sikt gi dårligere vekst. Forskjellene ble ikke bare observert i adferd, men også ved undersøkelse av oppbyggingen til hjernene. En teori er at gener for nervøsitet blir aktivert av stress under svangerskapet, slik at lammene skal takle en "farlig verden" bedre, mens de som lever i trygge omgivelser har mer fordeler/ raskere vekst - ved å være avslappede.

Konklusjonen må bli at det lønner seg for gardbrukere å være rolig, stille og forsiktige med dyrene, fordi en får mindre nervøse dyr og bedre vekst.

 
     
 

1002 Bolus med mineraltilskudd til storfe og sau

Vi kan nå tilby All-trace mineralboluser til storfe og sau. Mangel på mineraler og vitaminer er blandt annet årsak til dårligere fruktbarhet og økt risiko for mastitt hos storfe som får lite kraftfôr. For eksempel kviger på beite. Til dyr over 150 kg. (Vi kan også skaffe boluser beregnet for kalver) Mineralene og vitaminene blir skilt ut over en periode på ca 6 måneder. Inneholder kobber, kobolt, selen,mangan,sink, jod, vitA, vitD3, VitE. - les mer

smAll-TRACE kan brukes til sau. Om en legger de inn før parringa vil en har tilførsel gjennom vinteren fra til lamming. Mest egnet om en bruker lite kraffôr, da kraftfôr er tilsatt de mineralene sauen trenger. Det er bl.a. vanlig å se E-vitaminmangel på nyfødte lam. - les mer

 
     
 

0812 Har kalven fått nok råmelk

De fleste vil nok svare ja på det. Desverre stemmer det ofte ikke. Om vi tar blodprøve av kalver som er 1-4 uker gamle kan vi gi en klar tilbakemelding, slik at en vet om kalveforinga fungerer eller ikke. Svar på dagen. Ta kontakt for mer informasjon.

 
     
 

0809 Fjellbeite gir sunnere melk

Innholdet av noen målte antioksidanter økte kraftig på fjellbeite. Det er også en betydelig økning av umettet fett i sommermelken samtidig som at innholdet av mettede fettsyrer går ned. Les mer

 
     
 

0805 CLIK-forsøk

Se her for mer info for deltakere

 
     
 

0804 Lammebytte

Dag Laupsa Borge i Kvam har utviklet en metode for å adoptere bort lam. Les mer.

 
     
 

0710 Quorum sensing

-betyr egentlig minste antall personer som m¨være tilstede i f.eks et styre for å fatte et lovelig vedtak. Med tanke på bakterier brukes det om samarbeid mellom bakterier. Bakteriene skiller ut signalmolekyler. Når tettheten av disse blir stor nok endrer bakteriene egenskaper til "fellesskapets beste". For eksempel kan noen bakterier bli mer virulente - eller "hissige". Det kam være en forklaring på at en ofte må ha et visst smittepress før det bryter ut sykdom hos normalt firske dyr.
 
     
 

0709 Amming er viktig - også for kalverKyr - Foto Magnus Nyborg

Forskningsprosjekt hos veterinærhøgskolen viser at ammekalver vokser ca 3 ganger så mye som andre kalver. Les mer

 
     
 

0701 Vaksine mot E.Coli- og virusdiarèer hos kalv

Rotavirus gir ofte diarè ved 5-10 dagers alder, Coronavirus ofte ved 2-3 ukers alder, og E.Coli ofte ved 1-10 dagers alder. Dersom dere har mye problemre med diarè, anbefaler vi at dere tar kontakt mht besetningsutredning for å forebygge diarè hos kalv! Som et tiltak, er det nå registrert en vaksine som gis til kyrne for å beskytte kalvene passivt.

 
     
     
     
     

 

Vaktnummer 88005655
 
 

Produkter for salg

 
Takster stordyrpraksis
 
Stordyrpraksisen er et samarbeid av selvstendige veterinærer, samordnet under Kvam Veterinærkontor AS