Vann og hygieneprøver

 
 

Vi retter oss hovedsaklig mot bedrifts- og enkeltkunder i Voss, Granvin, Ulvik, Jondal, Samnanger, Fusa og Kvam kommuner. Vann- og hygiene-analyser. Kunder som lever prøver til oss fra andre distrikt er selvsagt også velkomne.

 
     
 

Kontakt:

E-post: post@kvamvet.no
Kontakttelefon 88 00 56 55 (også veterinærvaktnummer)

 
     
 

Vannprøveflasker, innlevering og innsending

Det er stasjoner for henting av flasker og levering av prøver ved teknisk etat i Ulvik, Norheimsund, Jondal, Samnanger og Fusa. Voss - kontakt oss ang utleveringsplass. Flasker kan også hentes fra og leveres direkte til laboratoriet i "Plomma" i Norheimsund.

Nummererte flasker kan hentes disse stedene i åpningstid (selvbetjening) sammen med følgebrev. Flaskene kan leveres til kjøleskap samme sted etter en oppsatt kalender. Leveringsdager er utvalgte mandager og noen steder tidlig tirsdag morgen. Kommunene nevnt over vil ofte være behjelplige med å sende inn prøver om de levers amtidig som kommunens egne.

Fra Voss sendes prøvene med buss. Dersom dere ikke har fraktmerker til bussen, kan vi legge ut frakt ved henting av prøven.

Prøver som leveres til Kvam kan leveres hver uke unntatt labfrie uker som romjul, påske osv. - se leveringskalender.

I mesteparten av Kvam og til dels Jondal kan vi tilby henting av prøver. Ta kontakt for nærmere info og priser.

Les mer om tid fra prøvetaking til analyse og lagringstemperatur/ registreringer i nyhetsbrev. Se her for mer info om hvilke analyser som er akkrediterte.

 
     
 

Vaktordning

Ved akutt behov for testing vil vi kunne tilby testing av prøver samme dag dersom det er tidlig på dagen, eller seinest neste dag. Koliforme/ E.Coli, Enterokokker og Clostridium perfringens kan leses under et døgn etter at analysen startet.

Ved levering ut over avtalt kjøreplan blir prisene økt 100% for første prøven.

 
     
 

Prøvesvar og fakturering

Prøvesvar på e-post som en digitalt signert PDF-fil. Kan per post dersom det ønskes (tillegg i pris).

Testing faktureres ved slutten av måneden, med 2 ukers betalingsfrist.
Fakturagebyr per faktura. Mulighet for faktura per post, epost eller EHF.

 

 

Vannprøver for å sjekke om vannet er trygt

Er drikkevannet trygt?

Moderne analyse for enterokokker i ferksvann