Skjema og litteratur

 
 

Her finner du leveringskalender og skjema for innsending av prøver, tabeller for usikkerhet for MPN-analyser og henvisninger til aktuelt fagstoff.

 
     
 

Skjema for nedlasting

Følgeskjema for vannprøver fra:

Følgeskjema følger normalt med prøveflaskene vi leverer ut, men dersom dere bruker egne flkaser kan dere laste ned over. Kunder fra andre kommuner nytter skjema fra Kvam.

Skjema for bassengvann: Ved kloret vann må prøven leveres på flasker med thiosulfat for bakteriologiske analyser, og uten for kjemiske analyser. Vi trenger altså 2 ulike flasker for full analyse

 

 
     
 

Aktuelt regelverk

Vedlegget angir pålagt prøvetakingsfrekvens for ulike vassverk, og grenseverdier for de ulike parametrene.

Helsetilsynets kommentarer til forskirft basseng mm

 

 
     
 

Nyttig faglitteratur

Fra Folkehelseinstituttet. Gi god beskrivelse av hvordan en skal forstå mange av parametrene det analyseres for.

En rapport som vurderer behovet for analyse av ulike kjemiske parametre i drikkevann. Brukes av Mattilsynet som veileder.

Helsetilsynets kommentarer til forskrift basseng mm

 

 

 
     
 


 
     
 

 

 
     
 

 

 

 

Leveringskalender

Leveringskalenderen viser hvilke uker det er innsending av prøver i kommuner som har tilbudt seg å ta med prøver for private/ andre vassverk når de skal sende inn prøver.

 

Instruks prøvetaking

Instruksen beskriver uttak av vannprøver fra kran og i stillestående vann. Den informerer og om riktig lagring og transport. Instruksen finnes også på side 2 på følgepapirer.

 

Vannprøver for å sjekke om vannet er trygt