Nyhetsbrev

 
 

Nyhetsbrev til kundene er en blanding av praktisk informasjon og litt faglig påfyll. Brevet sendes direkte til faste kunder, men kan også leses her.

 
     
 

1706 Infoskriv til kunder - les her

-Badevann - regler og grenser for testing
-Private brønner - ny drikkevannsforskrift
-Korreksjon i rapportmal

1703 Infoskriv til kunder - les her

-Ny drikkevannsforskrifter - hva skjer i 2017
-Vassverk som dekker fra 2 husstander

1611 Infoskriv til kunder - les her

-Prisregulering og leveringskalender 2017.
-Kontroll av badebasseng

1605 Infoskriv til kunder - les her

-Utvidet akkreditering for kjemiske parametre

1511 Infoskriv til kunder - les her

-Prisregulering og leveringskalender 2016.
-Flaskelager
-Kontroll av badebasseng

1506 Infoskriv til kunder - les her

-Endringer i personalet.
-Flaskelager
-Ammoniumanalyser

1502 Infoskriv til kunder - les her

-Fellsbestilling utvidet rutinekontroll 2015
-Faglig informasjon om utvidet rutinekontroll

1501 Infoskriv til kunder - les her

-Ny akkreditering - Clostridium perfringens
-Analyserobot

1411 Infoskriv til kunder - les her

-Prisregulering
-Bacillus cereus - analyser
-Analyseperiode
-Regelverk for badebasseng

1402 Infoskriv til kunder - les her

- Akkreditering av Enterolert DW
- Tolkninger på hjemmesiden

1312 Inforskriv til kunder - les her

- Validering av enterolert
- Om leveringskalender 2014
- Prisregulering 2014

1308 Informasjonskriv til kunder - les her

- Nye rutetider fra Granvin/ Voss
- Foreløpige tilbakemeldinger
- Undersøkelse av kloret vann
- Kvalitet/ service
- E-postfaktura

1212 Informasjonsskriv til kunder - les her

- utvidet rutinekontroll 2013
- oppdateringer metoder og standarder
- EHF og epost-fakturaer
- takster 2013

1204 Informasjonsskriv til kunder - les her

- Bassengvannprøver
- Enterokokker
- Lagringstemperaturer og lagringstid - bakteriologiske prøver
- Utlevering av prøveflasker Voss

1109 Viktig Informasjonsskriv til kunder - les her

- Lagringstemperatur og tid
- Akkrediteringsomfang

 

 

 
     
 

 

 

 
     
 

 

 

 
     
 


 
     
 

 

 
     
 

 

 

 

Kvam Veterinærkontoret sin akkreditering hos Norsk Akkreditering - Les mer

- Akkrediteringsbevis - akkreditert.no

 

 

Vannprøver for å sjekke om vannet er trygt