Lenker til litteratur og regler

 
 

 

 
     
 

Aktuelt regelverk

Vedlegget angir pålagt prøvetakingsfrekvens for ulike vassverk, og grenseverdier for de ulike parametrene.

Helsetilsynets kommentarer til forskirft basseng mm

 

 
     
 

Nyttig faglitteratur

Fra Folkehelseinstituttet. Gi god beskrivelse av hvordan en skal forstå mange av parametrene det analyseres for.

En rapport som vurderer behovet for analyse av ulike kjemiske parametre i drikkevann. Brukes av Mattilsynet som veileder.

Helsetilsynets kommentarer til forskirft basseng mm

 

 
     
 

Nyttig faglitteratur

Fra Folkehelseinstituttet. Gi god beskrivelse av hvordan en skal forstå mange av parametrene det analyseres for.

En rapport som vurderer behovet for analyse av ulike kjemiske parametre i drikkevann. Brukes av Mattilsynet som veileder.

Helsetilsynets kommentarer til forskirft basseng mm

 

 

 
     
 


 
     
 

 

 
     
 

 

 

 

Vannprøver for å sjekke om vannet er trygt