"KSL-analyser"

 
 

Vannanalyser av egen vannkilde til melkerom

 
     
 

Merk prøven med KSL-prøve, og noter om dere ønsker analyser utover den pålagte grunnpakken (kimtall, koliforme, e.coli)

Bakterieanalysene i grunnpakken er akkreditert av Norsk Akkreditering Test 236.

I Kvam og Jondal tar vi ut KSL-prøver fritt.  Vi trenger da påmelding til ordningen, og tar den iløpet av høstmånedene i forbindelse med at vi reiser forbi. Vi vil hente prøver hos de som står på våre lister fra tidligere år. Er du usikker om du er registrert eller ønsker å bli lagt til på lista, send oss en e-post.

 
     
 

Priser- KSL-abonnement

De som deltar i "KSL"-prøvene får informasjon om prisene hvert år før prøvetaking per e-post under forutsetning at vi har e-postadressen registrert.

 
     
 

Kontakt for mer informasjon

Ring 88 00 56 55 eller send en epost til post@kvamvet.no

 
     
 

Krav i melkeforskriften

Klippet fra KSL-kravene for landbruk (mars 2004)

Vasskjelde:
Det skal vere klart kva slags vasskjelde som vert brukt. Når det vert brukt privat vasskjelde skal fylgjande dokumenterast:

  • Korleis kjelda er sikra mot forureining
  • Årleg analysebevis av vasskvalitet
  • Krava til vasskjelde gjeld berre i mjølkerom.

Dette er hjemlet i:

  • Melkeforskriften (Forskrift om produksjon og
    frambud av rå melk, varmebehandlet melk og
    melkebaserte produkter m.v)
  • Forskrift om vannforsyning og drikkevann.

 

 
     
 

 

 

 

Vannprøver for å sjekke om vannet er trygt

Er drikkevannet trygt?

Moderne analyse for enterokokker i ferksvann