Hygieneanalyser

 
 

Vi leverer hygieneanalyser til større og mindre næringsmiddelbedrifter.

Eksempler er:

  • Fiskeslakteri
  • Fiskeoppdrett
  • Storkjøkken
  • Ulike former for småskalaproduksjon
  • Private kunder
 
     
 

Tilbud?

Ta kontakt for mer informasjon. Vi tilbyr en rekke forskjellige analyser, og tilpasser oss kundenes fiskeoppdrett etter behov.

Kontaktinformasjon

 

 
     
 

 

 

 
     
 

 

 

 

 
     
 


 
     
 

 

 
     
 

 

 

 

Vannprøver for å sjekke om vannet er trygt