Hygiene- og vannprøver

 
 

Kvam Veterinærkontor AS

Kvam Veterinærkontor A/S eies og drives av veterinærene i Kvam og Jondal. Kvam Veterinærkontor A/S har fra 2004 drevet laboratoriet etter at det tidligere næringsmiddeltilsynet ble lagt ned. Siden den gang har vi akkreditert kontoret, utvidet analysetilbudet og oppgradert mange av analysene til moderne analysemetoder, slik at vi kan tilby kvalitetsarbeid til gunstige priser.

Vi retter oss hovedsaklig mot bedrifts- og enkeltkunder i Voss, Granvin, Ulvik, Jondal, Samnanger, Fusa og Kvam kommuner. Vann- og hygiene-analyser. Kunder som lever prøver til oss fra andre distrikt er selvsagt også velkomne.

Vi ønsker å tilby kvalitetsarbeid med vekt på sørvis og effektivitet/ minst mulig merarbeid for alle parter.

Vi tilbyr vannanalyser for vassverk, basseng, bedrifter og enkeltpersoner. Se under vannanalyser.

Vi tilbyr hygienekontroller for næringsmiddelbedrifter og fiskeslakterier. Ta kontakt.
Prøver vi ikke analyserer selv, kan vi formidle til leverandør/ underleverandør. Som hovedsamarbeidspartner har vi Hardanger Miljøsenter.

Vi tilbyr også parasittundersøkelse og melkeprøver for hest, storfe og småfe.

 
     
 

Kontakt

E-post: post@kvamvet.no
Kontakttelefon 88 00 56 55 (også veterinærvaktnummer)
Ris og ros

 
     
 

Adresser

Leverings-/ besøksadresse laboratorium:
Kart

Kompetansesenteret PlommaKvam Veterinærkontor AS
Sandvenv 48
5600 Norheimsund

I kompetansesentert Plomma

Postadresse:

Kvam Veterinærkontor AS
Heradstveitvegen 210
5620 Tørvikbygd

 
     
 

Vaktordning

Ved akutt behov for testing vil vi kunne tilby testing av prøver samme dag dersom det er tidlig på dagen, eller seinest neste dag. Koliforme/ E.Coli, Enterokokker og Clostridium perfringens kan leses under et døgn etter at analysen startet.

 

 

Informasjonskriv til kunder
Vannprøver for å sjekke om vannet er trygt

Er drikkevannet trygt?

Moderne analyse for enterokokker i ferksvann

Enterolert DW for analyse av enterokokker i ferskvann